3.July.2022

Atlex

Srpska atletika

Učestvujte u kreiranju srpske atletike: Javna rasprava normativnih akata SAS-a traje još nedelju dana!

Prvenstvo Srbije 2021, novi skrin ekran

Prvenstvo Srbije 2021., Novi Pazar - 5. septembar, novi skrin ekran (video bim) Srpski atletski savez; Foto: Atlex

Srpski atletski savez je krajem marta otvorio javnu raspravu novih normativnih akata, a poslednji dan za primedbe, sugestije i predloge je 15. maja u podne.

Na Skupštini SAS-a održanoj 24. februara najavljeno je da će se otvoriti javna rasprava za izmene i dopune normativnih akata. O novim pravilima, propozicijama i svemu što čini atletiku u Srbiji javnost će moći da diskusije i da predlaže do 15. maja do 12 časova kada se javna rasprava, koja je počela 23. marta, zatvara.

U toku javne rasprave članovi SAS-a mogu u pismenoj formi, sa pozivanjem na Pravilnik i član na koji stavljaju primedbe, da dostave iste kancelariji SAS na mejl office@serbia-athletics.org.rs.

Pravna služba SAS će nakon završetka javne rasprave, pripremiti predlog normativnih akata, o kojima će se na Danima Atletike još jednom raspravljati pre konačnog usvajanja.

Akti o kojima je otvorena rasprava:

(Atlex.rs)