Počeo je prelazni rok!

Atletski prelaznik rok u Srbiji počeo je 29. oktobra, zvanično se završava 29. novembra, ali atletičati će imati mogućnost da podnesu zahtev za promenu kluba samo do 2. novembra.

Nakon pet dana koliko atletičari imaju mogućnost da zatraže transfer, slede još 3 faze posle kojih će se znati koji su transferi odobreni, odnosno koji su se klubovi dogovorili o prelasku atletičara po pravilniku ASS-a.

Pravilnici o prelasku atletičara/ki iz kluba u klub, kao i preregistraciji i registraciji atletičara/ki usklađeni su sa Zakonom o sportu RS, usvojenim od strane UO ASS na sednici održanoj 20. septembra 2018. godine.

(Atlex.rs)

Scroll to Top