Nema više ASS-a: Svetka federacija je tražila promene!

Ime Atletski savez Srbije odlazi u istoriju, to je na redovnoj skupštini saveza istakao novi-stari predsednik Veselin Jevrosimović, a čelna atletska organizacija u Srbiji ubuduće će se zvati Srpski atletski savez.

Na zahtev Svetske atletike, radi lakšeg sporazumevanja u inostranstvu čelnici ASS-a su rešili da nakon više od 70 godine promene ime ove organizacije i njenu skraćenicu.

Tačnije, neće doći do velikih promena imena već samo do permutovanja redosleda reči kako bi bolje zvučalo na engleskom.

Tako će ASS zameniti SAS ili ti Srpski atletski savez, odnosno na engleskom ’’Serbian athletics federation’’, skraćeno SAF.

Delegacija skupštine saveza je jednoglasno prihvatila i ovu izmenu.

– Ideja je da imamo lakšu komunikaciju sa ostalim inostranim savezima i da budemo prepoznatljivi na pretraživačima – istakao je Jevrosimović povodom ove promene.

Ovo verovatno znači da će i regionalni savezi ”promeniti svoja imena”, pa će tako na primer umesto Atletskog saveza Vojvodine biti Vojvođanski atletski savez (VAS) itd. Ove promene nisu zvanično potvrđene, ali se mogu očekivati u doglednom vremenu.

(Atlex.rs)

Scroll to Top